Publikácie a mapyCyklomapy, turistické mapy
Cyklo–turistický sprievodca Podpoľania (SK, D, GB) – špeciálna mapka o značených cyklotrasách a turistických trasách v regióne Podpoľanie, vydal Slovenský cykloklub Poľana (spravuje aj túto www stránku) - www.cyklopolana.slovanet.sk. Sprievodcu získate v Informačnom Centre Detva.

Mapy z edície VKÚ Harmanec:
Turistická mapa č. 133 - 1 : 50 000 POĽANA (SK, D, GB, PL, H)
Turistická mapa č. 145 - 1 : 50 000 JAVORIE – OSTRÔŽKY (SK, D, GB, PL, H)
Turistická mapa č. 134 - 1 : 50 000 VEPORSKÉ VRCHY (SK, D, GB, PL, H)

Mapa turistických zaujímavostí č.5 - 1 : 100 000 GEMER – NOVOHRAD – PODPOĽANIE (SK, D, GB)
Cykloturistická mapa č.9 - 1 : 100 000 GEMER – NOVOHRAD – PODPOĽANIE (SK, D, GB, H)
Lyžiarske strediská Slovenska - 1 : 500 000 (1 : 50 000) (SK, D, GB, PL, H)
Mapa autokempingov Slovenska - 1 : 500 000 (SK, D, GB, PL, H)

Mapy sú v predaji v informačných centrách a predajniach literatúry

Literatúra a video
Ďalšie publikácie k dispozícii v Informačnom Centre Detva.

K.A. Medvecký: DETVA monografia (1905) – 340 stranová monografia Detvy zostavená autorom na základe zozbieraného faktografického materiálu o reprezentantovi Slovenska „ junáckeho ľudu detvianskeho“.
M.Šagát: Poľana nad Detvou - 100 stranová obrazová publikácia zachytávajúca prírodné hodnoty Poľany (SK, D, GB)
Zrodená v lone vulkánu – 120 min. videokazeta zameraná na prírodné hodnoty stratovulkánu Poľana
Detva – 30 min videokazeta o meste Detva

Cyklo literatúra, časopisy, pohľadnice, aktuálne propagačné materiály o CHKO Poľana, regióne, podujatiach, cyklotúrach...