Značené cyklotrasy Podpoľania


Okruh okolo Poľany - 127 km (prevýšenie – 2400 m)

Trasa č. 5551 - zelená MapaB3 Výškový profil
Vhodné bicykle: horské alebo trekingové
Charakter ciest: asfaltové, spevnené a nespevnené lesné cesty

Detva - Skliarovo - Hriňová - Detvianska Huta - Látky - Lom nad Rimavicou - Sihla - Kamenistá dolina - Tri Vody - Chata na Hrbe - Hutná dolina - Strelníky - Povrazník - Ponická Huta - Dúbravica - Čerín - Hrochoť - Očová - Dúbravy - Detva
Popis

Práve táto trasa najlepšie sprístupňuje cykloturistom pozoruhodnosti regiónu, je najvýznamnejšou značenou trasou Podpoľania. Trasa je náročná, rekreačným  cyklistom doporučujeme naplánovať si na jej zdolanie na 2-3 dni. Niektoré úseky trasy vedú územím CHKO Poľana, kde je potrebné dodržiavať sprísnený návštevný poriadok.
Očová - kostol s oltárom majstra PavlaVýchodiskom trasy je horná časť mesta Detva. Nachádza sa tu tkz. cykloturistický stred Slovenska – miesto, kde sa križuje najviac cyklotrás na Slovensku – Okruh okolo Poľany a 4 cyklomagistrály.  Pokračujeme popri verejnom kúpalisku, ktoré poskytuje možnosť príjemného osvieženia pred alebo po jazde a amfiteátri, pozdĺž Jelšového potoka do miestnej časti Skliarovo s výhľadom na Melichovu skalu. Cez hrebeň Fangovho vrchu 644 m.n.m. ku kostolu na Raticovom vrchu. Ostrými serpentínami na križovatku štátnej cesty cez Hriňovú, Detviansku Hutu do Látok. Odbočiť do osady Bratkovica smerom k penziónu v osade Biele Vody. Štrkovou a neskôr lesnou cestou cez Budáčov jarok na lúku pod Čierťažou 1102 m n. m. kde vás čakajú pekné výhľady na Veporské vrchy s dominantným Klenovským Veprom , na Muránsku planinu, Stolické vrchy, Nízke Tatry a za dobrej viditeľnosti aj na časť Vysokých Tatier. Neďaleko sa nachádza aj prameň Ipľa. Prašnou cestou popri okraji lesa do najvyššie položenej obce regiónu Lom n Rimavicou 1015 m n. m., ďalej cez obec Sihla  do Kamenistej doliny, kde sa nachádza Chránený areál Meandre Kamenistého potoka a zvyšky násypu bývalej lesnej železničky. Dolu 13 km dlhou dolinou sa dostaneme až k vodnej nádrži Hronček, potom zvážnicou popri horárni Endreska cez hrebeň Na Štompe do lesníckej osady Tri Vody. Lesnou cestou cez Červenú jamu k Chate pod Hrbom 1070 m n. m. – najvyššie položené miesto trasy. Od chaty je  možné pešo vystúpiť na vrchol Hrbu 1255 m n. m. – geometrický stred Slovenska, pekné výhľady na Štiavniclé vrchy, Kremnické vrchy, Veľkú Fatru, Nízke Tatry, Veporské vrchy a za dobrej viditeľnosti aj na časť Vysokých Tatier. Zjazd lesnou cestou cez Včelinec smerom do Ľubietovej a skratkou do Hutnej doliny. Odbočiť doprava a poľnou cestou popod salaše do Strelník a Povrazníka. Popod Jaseňový vrch 909 m n. m. do Martinovej doliny, popri potoku Zolná do Ponickej Huty (foto). Cez  Dúbravicu, Čačín do Hrochote odtiaľ k Hrochotskému mlynu v Hrochotskej doline. Ďalej pevnou asfaltovou  cestou do obce Očová. V závere najrovinatejšou časťou trasy, súbežne s Rudohorskou cyklomagistrálou cez Hradnú Dúbravy a Kostolnú do Detvy.


Rudohorská cyklomagistrála - 53 km

 Trasa č. 012 - červená MapaA3 Výškový profil
Vhodné bicykle: cestné, horské, trekingové
Charakter ciest: asfaltové cesty

Zvolen Lieskovec- Zolná - Očová - Dúbravy - Detva - Zánemecká - Hriňová - Detvianska Huta - Látky - Polianky


Žatva na hriňovských lazoch

Popis

Je to diaľková trasa, ktorá vedie zo Zvolena a naplánovaná je až do Košíc. Toho času je vyznačený úsek Zvolen  Lieskovec – Polianky. Cykloturistickú sezónu roku 2001 plánujeme zahájiť otvorením ďalšej časti Rudohorskej cyklomagistrály v úseku   Polianky - Jelšava.
Značenie začína na križovatke v obci Lieskovec pri Zvolene.  V úseku Lieskovec – Detva vedie je trasa nenáročná s peknými výhľadmi na masív Poľany.  V Očovej sa napája na okruh okolo Poľany a opúšťa okruh až na Látkach. Od Detvy má  trasa kopcovitý profil cez malebné Hriňovské lazy,  sedlo Látky - Prašivá, Kokavské lazy ďalej  lesmi Rudohoria smerom na Rožňavu.


Novohradská cyklomagistrála - 50 km

 Trasa č. 013 - červená  MapaB3 Výškový profil
Vhodné bicykle: horské alebo trekingové  (cestné)
Charakter ciest: asfaltové, nespevnené poľné cesty


Budiná – Piešť – Podkriváň – Kriváň – Detva – Zánemecká – Hriňová – Vrchslatina - Lom nad Rimavicou

Vrchslatina

Popis

Je to diaľková trasa, ktorá je vyznačená v úseku Budiná –Lom nad Rimavicou . Plánované je predĺženie z Budinej cez Divín, Lučenec s prepojením do Maďarska.
Okrem krátkeho úseku medzi Kriváňom a Detvou (cez Piešť) je trasa zjazdná aj cestnými bicyklami. Tento úsek je možné obísť žltou skratkou Piešť I – Piešť II po asfaltke.
Na trase sa nachádzajú Budínske skalky, laznícke osídlenie v Piešťi, pekné sú pohľady na masív Poľany.


Hontianska cyklomagistrála - 23 km

 Trasa č. 011 - červená  MapaA3 Výškový profil
Vhodné bicykle: horské alebo trekingové
Charakter ciest: asfaltové, spevnené poľné cesty


Záježová - Vígľašská Huta - Kalinka - Klokoč - Stožok – Detva

Hontianska cyklomagistrála

Popis

Je to diaľková trasa, ktorá je vyznačená v úseku Záježová – Detva. Plánované je predĺženie zo Záježovej cez Senohrad  s prepojením do Maďarska.
Na trase sa nachádza  Danielia obora v Záježovej, Minerálne pramene v Klokoči, pekné sú pohľady na masív Poľany od kalpnky nad Stožkom.


Vrchárska cyklomagistrála - 33 km

Trasa č. 026 - červená  MapaC2 Výškový profil
Vhodné bicykle: cestné, horské, trekingové
Charakter ciest: asfaltové cesty


Lom nad Rimavicou - Sihla - Kamenistá dolina - Sv. Ján - Čierny Balog

Kamenistá dolina

Popis

Je to diaľková trasa, ktorá je vyznačená v úseku Lom nad Rimavicou – Čierny Balog.  Plánované je predĺženie cez sedlo Priehyba (Nízke Tatry) popod Vysoké Tatry  s prepojením do Poľska.

V úseku Lom nad Rimavicou – Sihla – Hrončok ide trasa paralne s Okruhom okolo Poľany. Vedenie trasy sprístupní cykloturistom jedinečnú zrubovú  ľudovú architektúru (Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sihla), prírodné pozoruhodnosti – Kamenistá dolina, Meandre Kamenistého potoka, nádherné výhľady, v prípade dobrej viditeľnosti aj na Vysoké Tatry.  Od Sv. Jána ide trasa paralelne s Čiernohronskou železničkou MapaC1, ktorá vás aj s bicyklami odvezie do Čierneho Balogu alebo do Hronca.


Krátke spojky

Žlté trasy   Detva – Piešť I – Piešť II                     asfalt
                 Polianky – Lom nad Rimavicou               poľná a lesná cesta
                 Sv. Ján – Chvatimech                         asfalt


Zásady správania sa cykloturistu!

Gamblingplanet - Your No.1 Source for Discovering Online Casinos!

Our site belongs to the most popular online casinos on the net. Take the chance and win a lot of money! Casino on net provides the best secure online gambling. Play now at this casino! Read our gambling books and learn more about online casino gambling.